ЖАҢАЛЫҚТАН! NAVAT food қосымшасы салықтар желісінен тапсырыстарды ордер беруді ұсынады.
VIP
Қабанбай батыр даңғылы, 21
VIP КИІЗ ҮЙ
15 адамдық
VIP
Достық көшесі, 13
VIP АПАШКИН
16 адамдық
VIP КИІЗ ҮЙ
11 адамдық
VIP
Мәңгілік Ел даңғылы, 27
VIP АПАШКИН
16 адамдық